icon

Wps Wpa Tester

3.9.2

4.5

24

เช็คความแรงของเครือข่าย WiFi

8.2M

ให้คะแนนแอป

Wps Wpa Tester เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณสามารถเช็คโปรโตคอลของ WPS ในจุดของคุณได้ว่ามีสัญญาณดีหรือไม่ ด้วยแอปพลิเคชันนี้คุณสามารถเช็คได้ทุกเครือข่าย แต่ขอแนะนำว่าควรใช้กับเครือข่ายของคุณเท่านั้น

ในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้อย่างถูกต้องนั้น คุณจะต้องรูทเครื่อง และติดตั้งแอป busybox ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างได้

Wps Wpa Tester เป็นแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย และนอกจากจะช่วยให้คุณสามารถเช็คความมั่นคงของจุดเชื่อมต่อแล้ว ยังช่วยให้คุณเห็นพาสเวิร์ดของเครือข่าย WiFi ที่คุณเชื่อมต่อด้วยเครื่อง Android อีกด้วย
สิ่งจำเป็น

ต้องการระบบปฏิบัติการ Android 4.0 หรือใหม่กว่า

Uptodown X